Turnering - The Opening d. 3. august 2019

Vi fejrer indvielsen af den nye 18 hullers bane med en 2-dages åbningsturnering d. 3/4. august.
Max. antal deltagere: 72 (PDGA C-Tier)

Turneringsinformation

For at fejre udvidelsen/re-design af Vojens Disc Golf Park afholder vi en 2 dags turnering i det sønderjyske. Turneringen er samtidig en fundraiser turnering, så Vojens kan stå knivskarp, til en Danish Tour næste år. I Gram om søndagen, vil der være mulighed for at spille DM layoutet.

Der vil ikke være nogen pay-out til denne turnering.

Registring:
Registrer dig her

Banerne vil være åbne for træning fra fredag kl. 15:00

Program:

Lørdag 3 August
Fritidscenteret
Overgårdsvej 5
6500 Vojens

07:00 - Banen er åben for træning (tag hensyn til begynder turneringen)
08:00-12: 00 - Registrering
09:00 - Nybegynder turnering (9 huller) tag familien med!
11:00 - Præmieoverrækkelse
12:15 - Spillermøde / Score Card pick-up Vojens DGP
13:00 - Start 1. runde
17:00 - Aftensmad
18:00 - Hygge (tilgår senere), Putting contest

Søndag 4 August
Gram Slot
Ved cafeen
Slotsvej 54
6510 Gram

07:00 - Banen er åben for træning
12:15 - Spillermøde / Score Card pick-up Gram Slot
13:00 - Start 2. runde
16:30 - Afslutning og præmieoverrækkelse

Format:
PDGA C-tier, Max 72 deltagere.
En runde af 18 huller i Vojens og en runde af 18 huller i Gram
PRO hvid tee / FPO gul tee / AM gul tee
TD: Allan Hallengreen, Dennis Thygesen

Banerne:
Vojens DiscGolfPark
Gram Slot

Betaling:
Tilmeldingsgebyret er DKK150 / EUR20 (players outside Denmark – Contact TD)
MobilePay til 74379 (ædgk6100) eller via bankoverførsel til 7932-0001034328. Mrk. Navn – Vojens
Din registrering er ikke komplet før betaling er modtaget. Husk at lægge mad og turneringspris sammen.

Forplejning:
Lørdag: Der vil være være mulighed for at købe vand og sodavand. Aftensmad Kr. 60 (skal betales senest d. 28 juli) Pølser, brød, salat og kartoffelsalat.
Søndag: Der er mulighed for at købe mad og drikke i Slotscafeen 08.00 - 16.00

Overnatning:
Gram Slot

Resultater:
PDGA Opening - Vojens DGP
To celebrate the expansion / re-design of Vojens Disc Golf Park, we will host a 2-day tournament in Southern Jutland. The tournament is also a fundraiser tournament, so that Vojens can stand out razor-sharp for a Danish tour next year. In Gram on Sunday, there will be the opportunity to play the Danish Championship 2019 layout.

There will be no payout for this tournament.

Register:
Registration here

Courses will be open for practice from Friday at. 15:00

Schedule:

Saturday 3 August
Fritidscenteret
Overgårdsvej 5
6500 Vojens

07:00 - The course is open for practice (pay attention to the novice tournament)
08:00-12: 00 - Registration
09:00 - Novice tournament (9 holes) bring the family!
11:00 - Prize ceremony
12:15 - Players meeting / Scorecard pickup Vojens DGP
13:00 - Start 1st round
17:00 - Dinner
18:00 - After party (available later), Putting contest

Sunday 4 August
Gram Slot
At the café
Slotsvej 54
6510 Gram

07:00 - The course is open for practice
12:15 - Players meeting / Scorecard pickup Gram Slot
13:00 - Start the 2nd round
16:30 - Finish and award ceremony

Format:
PDGA C-tier, Max 72 participants.
A round of 18 holes in Vojens and a round of 18 holes in Gram
PRO white tee / FPO yellow tee / AM yellow tee
TD: Allan Hallengreen, Dennis Thygesen

Courses:
Vojens DiscGolfPark
Gram Slot

Payment:
The registration fee is DKK150 / EUR20 (players outside Denmark - Contact TD)
Your registration is not complete before payment is received. Remember to put food and tournament price together.

Meals:
Saturday: There will be opportunity to buy water and soft drinks. Evening dinner DKK60 / EUR8 (to be paid no later than July 28) Sausages, bread, salad and potato salad.
Sunday: There is the opportunity to buy food and drinks in the Castle-cafe from 08:00 to 16:00.

Accommodation:
Gram Slot

Results:
PDGA Opening - Vojens DGP
For at fejre udvidelsen/re-design af Vojens Disc Golf Park afholder vi en begynder turnering på banen. Alle har mulighed for at deltage, og det er gratis. Der vil være vejledning under runden.

Der er mulighed for at låne disc, så det eneste du skal medbringe er godt humør og praktisk tøj.

Program:
Lørdag 3. August

07:30-08:00 Registrering
08:00 Intro og gennemgang af spil og regler
08:30 Nybegynder turnering (9 huller)
11:00 Præmieoverrækkelse

Kl 13:00 begynder turneringen for de øvede spillere. Bliv gerne og se hvordan banen skal spilles, når man har øvet sig noget tid. 😊

Sted:
Fritidscenteret
Overgårdsvej 5
6500 Vojens

Registring:
Bare mød op på dagen.

Betaling:
Der er intet tilmeldingsgebyr, det er gratis at deltage.

Forplejning:
Der vil være være mulighed for at købe vand og sodavand.